Halal: 100% rein

Naast de strenge kwaliteitsnormsystematiek als IFS-, ISO- en HACCP -norm bestaan er specifieke halal normen voor de islamitische markt. Mekkafood verwerkt en produceert enkel en alleen halal producten.

 

Zo geschiedt de fabricage van Mekkafood producten met toepassing van een zeer nauwkeurig registratie- en controlesysteem. Dit systeem vormt samen met de kwaliteits- en hygiënemaatregelen de basis van een betrouwbaar en feilloos controleerbaar 100% halal productieproces.

 

Mekkafood is halal gecertificeerd.

 

 

Gegarandeerde kwaliteit

Tegenwoordig worden door de wetgevende instanties hoge eisen aan levensmiddelen gesteld. In het bijzonder bij halal producten zijn deze regels strikt gedefinieerd. Daarom werkt Mekkafood volgens de HACCP en ISO Norm en is IFS en halal gecertificeerd.

 

IFS Certificering (International Food Standard)

 

De IFS is de Europese kwaliteitsnorm voor de levensmiddel- en detailhandel. Mekkafood voldoet aan alle eisen met betrekking tot HACCP, hygiëne en kwaliteitsmanagement en heeft daarmee het IFS-certificaat (99,66 % hoge niveau) verworven.

 

Traceerbaarheid van het productieproces

 

Bij Mekkafood wordt de volledige productieketen van grondstof tot eindproduct zorgvuldig bewaakt. Deze controle begint al bij de keuze van de leveranciers. Al het vlees wordt uitsluitend afgenomen van gecertificeerde slachterijen. De aanvoer van producten geschiedt in hygiënische kunststof bakken. Bij aanlevering van de grondstoffen worden deze met betrekking tot temperatuur en herkomst nauwkeurig gecontroleerd. Daarbij wordt aan elk onderdeel van de productielijn een éénmalige streepjescode toegewezen; een identificatie, die het de fabrikant en de controlerende instanties mogelijk maakt om de herkomst in elke fase van het proces te traceren: aanleveren, productie, verpakking en logistiek. Met deze registratie kan Mekkafood zelfs na een periode van jaren nog aantonen dat een halal product volledig volgens de richtlijnen werd gefabriceerd en verwerkt. Door de identieke streepjescode van de productie- tot en met de verpakkingslijn worden productiefouten uitgesloten.

 

Hygiëne: optimaal schoon

 

Alle machines worden elke dag door goed geschoolde medewerkers volledig schoon gemaakt en gedesinfecteerd. Ongeacht de kosten van vertraging wordt een niet schoon bevonden machine compleet opnieuw gereinigd. Het van overheidswege voorgeschreven reinigen wordt ook regelmatig door de gezondheidsinstanties gecontroleerd. Deze controle heeft onder andere betrekking op de HACCP-norm om de kwaliteit van levensmiddelen te verzekeren. Mekkafood werkt volgens deze strikte richtlijnen en garandeert daardoor de veiligheid van de levensmiddelen.