Copyright (auteursrecht)

Copyright © Mekkafood Halal Products B.V. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze site zijn eigendom van Mekkafood Halal Products B.V. of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

 

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van de site mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, het opnemen ervan in een andere site of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

 

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Mekkafood Halal Products B.V. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

 

Veranderingen op deze site

 

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen.