Actievoorwaarden

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden hebben betrekking op de actie “Winactie Ramadan Mekkafood” (verder te noemen: de “actie”). Deze actie is georganiseerd door Pure Ingredients B.V. en Pure Ingredients GmbH & Co Kg. (Hierna Pure Ingredients), waaronder ook het merk Mekkafood valt – Huiskensstraat 50, 5916 PN in Venlo te Nederland en Herrenpfad-Süd 46, 41334 in Nettetal te Duitsland.

 • Van woensdag 22 maart 2023 tot en met donderdag 20 april 2023, 8:00 uur kan iedereen meedoen aan de actie. Deelname aan de actie kan door een Mekkafood product te kopen, en de gegevens achter te laten op de landingspagina die op verschillende plekken via QR-codes te scannen is. Het bewaren van de kassabon is van belang, die kan worden opgevraagd bij winst.

https://www.mekkafood.com/nl/ramadan

https://mekkafood.com/de/ramadan

 • De actie houdt in: éénmalige reischeque t.w.v. € 2.000,- als 4 luxe pakketten.

 • De winnaar van de prijs wordt bekend gemaakt richting het einde van de Ramadan, maar vóór 1 mei 2023. De winnaar wordt bekend gemaakt door Pure Ingredients / Mekkafood maar dient zelf contact op te nemen en heeft hiervoor twee weken de tijd.

 • De actie loopt over zowel Duitsland als de Benelux. Er wordt in totaal één winnaar gekozen.

 • Deelname staat open voor natuurlijke personen van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland, België of Duitsland.

 • Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding meedoen voor rekening van andere deelnemers.

 • Pure Ingredients behoudt het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.

 • Oneerlijke praktijken zoals, zonder beperking, scripts, software, bots of e-mailadressen of elk ander procedé waardoor de deelname kan worden geautomatiseerd zonder fysieke interventie, of meer in het algemeen het omzeilen van dit reglement om de winstkansen op een ongeoorloofde en/of frauduleuze manier te verhogen, zijn niet toegelaten. Pure Ingredients behoudt zich het recht voor om elke deelnemer die inbreuk maakt op huidige bepaling uit te sluiten van deelname aan de winactie, alsook uit te sluiten van toekomstige wedstrijden van Pure Ingredients.

 • Toestemming voor deelname aan de actie betekent dat je op de hoogte bent gesteld met deze actievoorwaarden.

 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie.

 • Voor alle vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. deze actie kan contact worden opgenomen met communication@pureingredients.eu

Actiedeelname

 • Pure Ingredients geeft vóór 1 mei weg: éénmalige reischeque t.w.v. €2.000,- als 4 luxe pakketten.

 • Er wordt één prijswinnaar uitgekozen over alle landen wat betreft de reischeque en 4 winnaars voor de luxe pakketten, ook verdeeld over de landen.

 • De prijzen kunnen niet geruild en ook niet worden ingewisseld tegen contanten. De prijzen zijn ondeelbaar en kunnen alleen aanvaard worden zoals deze worden toegekend.

 • Er is geen garantie dat de prijzen zullen worden uitgegeven.

 • Bij weigering of niet aanvaarding van de prijzen of de actievoorwaarden, zullen de prijzen niet worden uitgekeerd.

 • De prijswinnaars zullen aan de hand van volledig willekeurige en op onafhankelijke manier geselecteerd worden. De mogelijke winnaars zullen eerst worden gecontroleerd of hij of zij voldoen aan de eisen, gesteld in de algemene actievoorwaarden. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 • Mekkafood is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien het product niet meer in een supermarkt voorradig is en er dus geen gebruik kan worden gemaakt van de actie. Indien de kassabon kwijt is geraakt, wordt door Mekkafood geen kopie verstrekt. Deelname is enkel mogelijk en toegestaan indien u over een geldige en originele kassabon beschikt. Let op: bewaar de kassabon goed. De kassabon kan tot 4 weken na afloop van de actie als bewijs worden opgevraagd. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties of aanbiedingen.

(Zakelijke) aankopen die bij de groothandel (zoals Makro, Sligro en Hanos) gekocht zijn, worden niet meegenomen in deze actie.

 • De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

 • Indien de winnaars zich niet melden vóór 14 mei 2023, om de prijs in ontvangst te nemen, dan komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen.

 • De prijswinnaar geeft automatisch toestemming tot deelname aan publicitaire activiteiten. Ook zal de winnaar overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Pure Ingredients verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Pure Ingredients heeft daarmee geen recht op financiële vergoeding.

Gedragsregels

 • Deelnemers mogen de actie niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.

 • Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.

 • Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten.

 • Deelnemers mogen geen virussen of andere schadelijke software op de eventuele actiepagina, websites, of social media kanalen plaatsen.

 • Bovenstaande gedragsregels betreffen de deelname aan de actie maar ook in geval van winst, de deelname aan of het gebruik van de prijs.

Aansprakelijkheid

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Pure Ingredients aan het beheer van haar websites en social media kanalen besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Pure Ingredients is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de websites/social media kanalen voorkomen. Noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de websites/social media kanalen.

 • Pure Ingredients is niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de prijswinnaar moet doen.

Privacy

 • Om mee te doen aan de actie kan worden gevraagd naar persoonlijke gegevens (zoals: naam, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres). De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons en aan ons gelieerde ondernemingen ook voor andere (marketing)doeleinden worden gebruikt. Buiten Mekkafood worden je persoonsgegevens niet aan derden versterkt, tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk voor het uitreiken van de prijzen. Door deel te nemen aan deze actie garandeer je dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

Slotbepaling

 • Pure Ingredients is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website (www.pureingredients.eu en www.mekkafood.com) worden geplaatst onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, dan wel anderszins gecommuniceerd worden. Ook is Pure Ingredients gerechtigd de actie, zonder opgave van reden, voortijdig te stoppen. In alle gevallen beslist dit de directie van Pure Ingredients.

 • Type- en drukfouten voorbehouden.

 • Deze actievoorwaarden en de actie zelf vallen onder de Nederlandse wetgeving en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlands recht.

Venlo/Nettetal, Maart 2023.

Wij maken gebruik van cookies

Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies om je bezoek nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Kies je voor weigeren? Dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.

Lees hier meer over onze cookie- en privacyverklaring.

Ok